een normaal leven * een duidelijke wereld * begrepen willen worden
Basis voor omgaan met autisme
   
prikkelarm.jpg
Wie is online
Home
Normaal leven
Duidelijkheid
Begrip
Links
Zoeken
Voor wie?
Auteur
Ontwikkeling
begrepen willen worden
begrijpen2.jpg

'Fijn is dat je gewaardeerd wordt om wie je bent en wat je doet, dat iemand interesse toont in wat je leuk vindt, dit helpt om je prettiger te voelen' 

Begrepen willen worden is één van de basisdingen waardoor ieders kwaliteit van bestaan beter wordt. Iemand met het ASS heeft moeite om de ander te begrijpen en andersom. Laat zien of merken dat je hem begrijpt. Bijvoorbeeld door interesse te tonen in met name bijzondere en gedetaileerde dingen, wat hij interessant vindt.

Wat de beperking is van iemand met ASS, is het zich verplaatsen in de ander. Iemand zonder ASS kan dit wel. Begrepen willen worden is een basisbehoefte voor iedereen. Juist doordat je laat zien dat je iemand begrijpt, voelt iemand met ASS zich veiliger. Hij heeft meer grip op de wereld om zich heen.

Laten zien dat je iemand begrijpt kan ook letterlijk. Door bijvoorbeeld te spiegelen. Als je precies hetzelfde doet als iemand met ASS, bijvoorbeeld op dezelfde manier meebewegen voelt hij zich begrepen. Dit kan natuurlijk ook door mee te gaan in overmatige interesses. Dit is wat hij belangrijk vind in zijn of haar leven.

Een bekend voorbeeld is dat iemand zich heel erg verdiept in treinen. Hij kent alle modellen, alle stations, alle spoorwegschema's uit zijn hoofd. Iets anders kan zijn dat je voor dingen interesseert die niet bij je leeftijd passen. Je bent 6 jaar en interesseert je in plaats van lego of ander leeftijdsgerelateerd speelgoed voor andere dingen die bij iemand met een andere leeftijd passen. Iets heel erg technisch of je weet heel veel van het heelal.

greg wasson speaker profile
een duidelijke wereld begrepen willen worden