een normaal leven * een duidelijke wereld * begrepen willen worden
Basis voor omgaan met autisme
   
begrijpen2.jpg
Wie is online
Home
Normaal leven
Duidelijkheid
Begrip
Links
Zoeken
Voor wie?
Auteur
Ontwikkeling
een normaal leven E-mail
Geschreven door D. Post   

Image 'Je hebt te maken met andere mensen en verwachtingen om je heen, dit snap je niet altijd, maar het is wel belangrijk om evenwicht te zoeken tussen wat jij belangrijk vindt en tussen wat anderen belangrijk vinden. Er zullen dingen zijn die andere mensen erg raar kunnen vinden. Vraag erna als je dit vermoed. Mocht dit zo zijn bedenk dan bij jezelf of het verstandig is om iets anders te zoeken wat jezelf leuk vindt en anderen niet raar vinden. Dit helpt je om makkelijker contact te maken en te leven tussen andere mensen'

Een normaal leven is een balans zoeken tussen de behoefte aan bijzondere dingen en wat de "normale wereld" van hem verwacht. Pas je alles aan op aan op het autisme spectrum stoornis, dan levert dit knelpunten op om normaal in de maatschappij te functioneren. Want de omgeving met haar normen & waarden kunnen heel anders zijn dan de behoeften. Zou je van iemand met ASS verwachten dat hij zich compleet aanpast aan de "normale wereld" dan is dit ook een onmogelijke opgave vanwege zijn beperking.

Het antwoord is: Maak het voor zijn wereld zó duidelijk, dat hij zich kan aanpassen in de "normale wereld" en hier dus ook in kan functioneren. Het is voor iemand zonder ASS vergelijkbaar met zelfvertrouwen. Ben je erg onzeker, dan is het moeilijk om goed te functioneren. Hoe zekerder je wordt, hoe beter je gaat functioneren. Ditzelfde principe geldt ook voor mensen met ASS. Heb je een basisduidelijkheid/veiligheid, dan functioneer je beter in de maatschappij. Kortom een zo normaal mogelijk leven voor iemand met ASS.

Laatst geupdate op ( Tuesday 13 January 2009 )
 
rushimprint.com/custom-lanyards . canadadrugstop.com reviews
een duidelijke wereld begrepen willen worden